АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн онлайн элсэлтийн бүртгэлийн портал


    ОНЛАЙН ТУСЛАМЖ

2018 оны 07-р сарын 1-ний өдрийн 15:00 цагаас эхлэн 2018 оны 07-р сарын 05-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл онлайн хэлбэрээр явагдана

Бүртгэлийн хураамжийг Хаан банкны онлайн төлбөрийн картаар 24 цагийн турш хийх боломжтой.