АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн хаяг2019 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагаас эхлэн 2019 оны 06-р сарын 24-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл www.burtgel.mnums.edu.mn хаягаар онлайн хэлбэрээр явагдана

Бүртгэлийн хураамжийг Хаан банкны онлайн төлбөрийн картаар 24 цагийн турш хийх боломжтой.
Элсэлтийн бүртгэл нь Улаанбаатар хотод зөвхөн онлайн хэлбэрээр 2019 оны 6-р сарын 21-ны өдрийн 11:00 цагаас 2019 оны 06-р сарын 24-ны өдрийн 18:00 хүртэл явагдана.