АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ

АШУҮИС-ийн Улаанбаатар хотоос элсэгчдийн бүртгэлийн жагсаалт 2018.07.06-ны өдрийн 13:00 цагт гарна.

Жагсаалтын дагуу сонгосон мэргэжил, хөтөлбөрт тэнцсэн элсэгчдийг

2018.07.06 – нд 14:00-18:00
2018.07.07 - нд 09:00-18:00
2018.07.08 - нд 09:00-18:00
2018.07.09 - нд 09:00-18:00 цагуудад АШУҮИС-ийн төв байрны 139, 140 тоот өрөөнд бүртгэнэ.


Элсэгчид нь суралцах эрхийн бичиг авахаар ирэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна Үүнд:

Сургалтын төлбөрийн данс: Хаан банк дахь АШУҮИС-ийн 5107018784, код 101

АШУҮИС-ийн элсэлтийн журмын 2.4.8 (Хяналтын тоонд багтсан боловч заасан хугацаанд шаардагдах материалыг бүрдүүлж ирж бүртгүүлээгүй элсэгчийн суралцах эрхийг цуцалж жагсаалтад буй дараагийн элсэгчийг нөхөн бүртгэнэ.) –д заасны дагуу 2018.07.10-ны өдрийн 09:00 цагаас 12:00 цагийн хооронд дараагийн шаардлага хангасан нэмэлт элсэгчдийг хүлээж авна. Эдгээр элсэгчдийн нэрсийг жагсаалтад өөр өнгөөр тэмдэглэсэн байна.