АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ

АШУҮИС-ийн Улаанбаатар хотоос элсэгчдийн бүртгэлийн жагсаалт 2019.06.25-ны өдрийн 13:00 цагт гарна.

Жагсаалтын дагуу сонгосон мэргэжил, хөтөлбөрт тэнцсэн элсэгчдийг

2019.06.25 – нд 14:00-18:00
2019.06.26 - нд 09:00-17:00
2019.06.27 - нд 09:00-17:00
2019.06.28 - нд 09:00-17:00
2019.06.29 - нд 09:00-17:00 цагуудад АШУҮИС-ийн төв байрны 139, 140 тоот өрөөнд бүртгэнэ.


  Хяналтын тоонд багтсан боловч заасан хугацаанд шаардагдах материалыг бүрдүүлж ирж, бүртгүүлээгүй тохиолдолд АШУҮИС-д элсэхээс татгалзсан гэж үзэн жагсаалтын дараах бүртгүүлэгчид элсэх эрхийг шилжүүлнэ. 

Элсэгчид нь суралцах эрхийн бичиг авахаар ирэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна Үүнд:

Сургалтын төлбөрийн данс: Хаан банк дахь АШУҮИС-ийн 5107018784, код 101/ЭЛСЭГЧИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР, ОВОГ, НЭР/

Элсэлтийн бүртгэл нь Улаанбаатар хотод зөвхөн онлайн хэлбэрээр 2019 оны 6-р сарын 21-ны өдрийн 11:00 цагаас 2019 оны 06-р сарын 24-ны өдрийн 18:00 хүртэл явагдана.